لاک مخملی

لاک مخملی

پودر مخمل را باید موقعی که لاک هنوز خیس است روی آن بپاشیم بعد صبر کنیم تا خشک شود

بیشتر